วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่
dot
dot


วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article

 

วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่

 

ปัจจุบันผู้ปกครองและนักเรียนไทยหลายคนคุ้นเคยกับวุฒิการศึกษา GED เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปสอบเอาวุฒิฯดังกล่าวกัน เนื่องจากกระทรวงศึกษาฯไทยเทียบวุฒิฯนี้ เท่ากับจบ ม.6 ไทย สามารถนำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยไทยได้ จึงมีหลายคนสอบถามกับ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ว่า แล้ว GED สามารถนำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่

 

วุฒิ GED คือ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักวุฒิ GED กันก่อน วุฒิการศึกษา GED หรือชื่อเต็มๆคือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาเทียบเท่าจบ ม.ปลาย (เกรด 12) ของระบบการศึกษาอเมริกา เป็นวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนในการศึกษานอกระบบ เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนในระบบสามารถสอบเอาวุฒิการศึกษา ม.ปลายของอเมริกาได้ซึ่งหลังจากสอบผ่าน นักเรียนจะได้วุฒิการศึกษา GED Diploma สามารถนำไปสมัครเรียนต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้

 
 

เทียบเท่าจบ ม.6 ไทย

ในประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ยอมรับวุฒิ GED Diploma เช่นกัน และเทียบวุฒิให้เท่ากับวุฒิจบ ม.6 ของไทย สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทยได้ สำหรับการจะไปสอบเพื่อเอาวุฒิ GED นั้น นักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องบินไปสอบถึงที่อเมริกา เพราะปัจจุบันสามารถเลือกสนามสอบที่ไทยได้ด้วย  

 

สิงคโปร์รับวุฒิ GED เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีไหม

ด้วยความที่วุฒิ GED เทียบเท่ากับการจบ ม.6 ในไทย สามารถสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทยได้ ดังนั้นจึงมีนักเรียนไทยบางส่วนที่มีวุฒิ GED Diploma แล้ว ได้มาสอบถามกับ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ว่า ที่สิงคโปร์ รับวุฒิ GED Diploma เพื่อเรียนต่อปริญญาตรีหรือไม่

 

GED ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore (NUS) , Nanyang Technological University (NTU) , Singapore Management University (SMU) ต่างก็รับวุฒิการศึกษา ม.ปลายจากอเมริกา (American High School Diploma) เพื่อสมัครเรียนต่อปริญญาตรี โดยกำหนดเงื่อนไขผู้สมัครว่าจะต้องเรียนจบเกรด 12 ด้วยเกรดเฉลี่ยระดับดี และต้องมีผลสอบ SAT ด้วย

 

มหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์รับ GED หรือไม่

สำหรับนักเรียนไทยที่จะใช้วุฒิ GED ในการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ ก็น่าจะใช้เงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขข้างต้น เพราะเป็นวุฒิ ม.ปลายของอเมริกาเหมือนกัน แต่เวลายื่นจริงประเด็นปัญหาที่ “อาจจะเกิด” คือ มหาวิทยาลัยรัฐเหล่านี้ จะเทียบวุฒิ GED ซึ่งเป็นวุฒิจบ ม.ปลายของอเมริกาสำหรับนักเรียนในการศึกษานอกระบบ เทียบเท่ากับวุฒิ American High School Diploma ซึ่งเป็นวุฒิจบ ม.ปลายของอเมริกาสำหรับนักเรียนที่เรียนในระบบหรือไม่

ประเด็นถัดมาคือ นักเรียนที่ใช้วุฒิ GED เกือบแทบทั้งหมด ไม่ได้เรียนจนจบเกรด 12 (เทียบเท่า ม.6)  ตามปกติ แต่ในขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐข้างต้นกำหนดว่า ผู้สมัครต้องจบเกรด 12 ซึ่งประเด็นนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะพิจารณากันอย่างไร

ดังนั้นประเด็นที่ว่า GED ใช้สมัครเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ได้หรือไม่ จึงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน หาข้อสรุปไม่ได้ เพราะ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ก็ยังไม่เคยมีกรณีตัวอย่างนักเรียนที่ใช้ GED ยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์แต่อย่างใด

 
 

GED ยื่นเรียนต่อ Kaplan สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์

หากการยื่น GED เพื่อสมัครเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ ยังคงเป็นเรื่องคลุมเครืออยู่ นักเรียนไทยยังมีทางเลือกอื่นอีก โดยการยื่นสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ เช่น  Kaplan ก็ได้ สำหรับ Kaplan เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนกลุ่มบนของสิงคโปร์ มีข้อกำหนดชัดเจนว่า “รับวุฒิ GED” 

 
 

เส้นทางการเรียนที่ Kaplan สิงคโปร์

การใช้ GED เพื่อยื่นสมัครเรียนกับ Kaplan นั้น นักเรียนจะต้องเข้าสอบวัดระดับภาษากับ Kaplan ก่อน สามารถนัดสอบได้ที่ออฟฟิศ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  หากสอบผ่าน นักเรียนจะมีเส้นทางการเรียนดังนี้นักเรียนจะเริ่มเรียนระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ Kaplan ก่อน โดยมีสาขาให้เลือกมากมาย เช่น การบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การธนาคาร บัญชี โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว ไอที คอมพิวเตอร์ สื่อสารมวลชนและจิตวิทยา ใช้เวลาเรียน 8 เดือน

 

เรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

เมื่อเรียนจบระดับ Diploma แล้ว นักเรียนจะขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนที่ Kaplan สิงคโปร์ เช่น Royal Holloway University of London มหาวิทยาลัยดังจากอังกฤษ , University College Dublin มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่แห่งไอร์แลนด์ , Murdoch University มหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย และอื่นๆ

การเข้าไปเรียนกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ นักเรียนไม่ต้องเรียนปริญญาตรีตัวเต็ม เพราะมหาวิทยาลัยจะยกเว้นรายวิชาให้ เพราะเป็นการรับเทียบโอนรายวิชาที่นักเรียนเรียนจบระดับ Diploma มา ทำให้นักเรียนเรียนปริญญาตรีเป็นบางส่วน ใช้เวลาเรียนราว 16-18 เดือนก็จะเรียนจบ และเรียนที่ Kaplan สิงคโปร์ ไม่ต้องบินไปเรียนต่างประเทศ เมื่อเรียนจบ จะได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โดยตรง

 
 

GED ยื่นเรียนต่อ JCU สิงคโปร์

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การยื่น GED เพื่อเรียนต่อที่ JCU สิงคโปร์ หรือชื่อเต็มคือ James Cook University (มหาวิทยาลัยเจมส์คุก) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศออสเตรเลียที่มาตั้งวิทยาเขตหรือสาขาของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวรับวุฒิ GED ในการเข้าเรียนต่อด้วย

 

เริ่มเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัย

การใช้ GED ในการสมัครเรียนที่ JCU สิงคโปร์ นักเรียนจะต้องสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาของ JCU ก่อน นัดสอบได้ที่ออฟฟิศ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” หากสอบผ่าน นักเรียนจะได้ไปเรียนระดับ Foundation ก่อนซึ่งเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 8 เดือน

 
 

เรียน ป.ตรี หลักสูตร 3 ปี ใช้เวลาเรียน 2 ปี

เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่าน Foundation แล้ว นักเรียนก็จะขึ้นไปเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นระบบ 3 ปีตามระบบของออสเตรเลีย ซึ่งหากเรียนไม่ตกเลย นักเรียนสามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

หากนักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรณีการใช้ GED ในการสมัครเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ สามารถติดต่อสอบถาม “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ได้ตามช่องทางดังนี้

Tel        :           085 932 9081

Line      :           @riansingapore

Email    :           course@riansingapore.com

 

เรียบเรียงโดย      :           เฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ / เรียนสิงคโปร์ดอทคอม  

 
 
 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article