Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต
dot
dot


Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
 
 
 
 

Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต

 

The Canadian International School (โรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน) หรือเรียกย่อๆว่า CIS เป็นโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์ซึ่งไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติระดับทั่วๆไป แต่เป็นโรงเรียนนานาชาติในกลุ่มยักษ์ใหญ่และชั้นนำในสิงคโปร์

โรงเรียนแห่งนี้ที่มีระบบการเรียนการสอนทันสมัย เพราะนอกจากจะเป็นโรงเรียน IB World School (โรงเรียนที่สอนโดยใช้หลักสูตร IB ) แล้ว ยังเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิด “STEAM Education” (การศึกษาแบบสทีม) มาปรับใช้ในโรงเรียนด้วย

สำหรับ STEAM Education ถือเป็นแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ที่ปัจจุบันโรงเรียนระดับชั้นนำของโลกได้นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วย

The Canadian International School จึงขอถือโอกาสนี้แบ่งบันความรู้เรื่อง STEAM Education ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ทักษะใหม่แห่งอนาคต: ศตวรรษที่ 21” ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนไทย

 
 

เป้าหมายของ STEAM ศึกษา (The Aim of STEAM Education)

STEAM Education เป็นแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการศึกษาแบบ STEM Education สำหรับคำว่า “STEM” เป็นตัวย่อของคำว่า Science (วิทยาศาสตร์) , Technology (เทคโนโลยี) , Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) , Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งนักการศึกษาจะพัฒนา 4 วิชาหลักให้กับนักเรียน โดยเรียนทั้ง 4 วิชาในลักษณะเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่ได้เรียนในลักษณะแยกส่วนในแต่ละวิชาเหมือนกันการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม ว่ากันว่า การเรียนการสอนแบบใหม่นี้ คือทักษะสำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่โลกเชื่อมโยงกัน ยุคแห่งเทคโนโลยี และยุคที่เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 
 

เป้าหมายของ STEAM Education คือ การพัฒนาต่อยอดแนวคิดการศึกษาแบบ STEM Education ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดึงวิชาศิลปะ (Art) เข้ามาเป็นอีก 1 ในวิชาแกนหลักของ STEM Education ด้วย จึงกลายมาเป็น STEAM Education ซึ่งอักษร A ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Art นั่นเอง ทั้งนี้นักการศึกษามองว่า นักประดิษฐ์คนสำคัญๆของโลก ในอดีตไม่ได้มีแต่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีนักศิลปะด้วย เช่น เลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นต้น การเรียนรู้วิชาศิลปะร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในลักษณะเชื่อมโยงทุกวิชาเข้าด้วยกัน  นักการศึกษาคาดหวังว่า จะทำให้นักเรียนจะมีความคิดแบบองค์รวม (Holistic Way) คิดแบบนอกกรอบ มีมุมมองใหม่ๆ ความคิดสดๆใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ 

 

การที่โรงเรียน Canadian International School ได้นำแนวคิดการศึกษาแบบ STEAM Education มาปรับใช้ในโรงเรียนก็เพื่อให้นักเรียนมีความความคิดสร้างสรรค์ (Creative Minds) ซึ่งการนำวิชาศิลปะมาสอนเชื่อมโยงกับวิชาแกนหลักที่เหลือซึ่งทั้งหมดเป็นสายวิทยาศาสตร์ ก็ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น เช่น สมมติว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน ช่วยกันออกแบบ Gadget ที่พกพาได้ หากเป็นแบบแนวคิดการศึกษาดั้งเดิมที่เรียนแยกส่วนกัน นักเรียนที่ถนัดในวิศวกรรมศาสตร์ ก็จะคิดแต่ว่า จะให้สิ่งประดิษฐ์นี้ทำงานอย่างไร ในขณะที่นักเรียนที่ถนัดในศิลปะ ก็จะคิดแต่ว่า จะให้สิ่งประดิษฐ์นี้สวยงามประทับใจผู้ใช้งานอย่างไร แต่หากให้นักเรียนเชื่อมโยงทั้งสองวิชาเข้าด้วยกัน นักเรียนก็จะคิดใหม่ว่า จะออกแบบสิ่งประดิษฐ์นี้ให้ทำงานอย่างไร พร้อมๆกัน ออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้ด้วย เป็นต้น  

 
 

โรงเรียน Canadian International School หวังว่า ด้วยแนวคิดการศึกษา STEAM Education จะช่วยสร้างนักเรียนให้เป็น “นักคิดและผู้นำแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมๆกับมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งด้วย”

 
 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STEAM EDUCATION สามารถอ่านได้ ที่นี่

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article