หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
dot
dot


หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
English Language Preparatory Program (ELPP)

James Cook University Singapore

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ELPP ของมหาวิทยาลัย James Cook University มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นป.ตรีและป.โทที่ JCU Singapore โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน  การพูดและการฟัง  พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการและทักษะการค้นคว้าและวิจัย และพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ JCU ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก National English Accreditation Scheme หรือ NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ระยะเวลาเรียน

14 weeks ( 12 teaching weeks + 2 weeks assessment for each level)

วันเปิดเรียน

February, April, June, August, October & December 

การรับเข้าเรียน

ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบคะแนน IELTS หรือ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ JCU ผลคะแนนและผลสอบจะเป็นตัวชึ้วัดว่าผู้สมัครจะได้เรียนระดับใด

ข้อมูลหลักสูตร

 

ระดับ

เนื้อหาในการเรียนการสอน

Introductory Level

• Understand simple reading texts on familiar topics.
• Produce short texts on familiar topics using simple sentence structures.
• Understand short listening texts on familiar topics.
• Talk about familiar topics using simple language.

Level 1

• Describe familiar topics such as, origin, families, likes and dislikes and hobbies. Students will be able to do this with relative ease and fluency.
• Engage in everyday situations independently and comfortably in English.
• Understand and use a range of grammatical forms and be able to logically connect ideas to create basic cohesive texts.
• Derive meaning from and perform simple analysis ofshort reading and listening passages

Level 2

• Speak logically and clearly on a variety oftopicsin an organised and confident manner
• Summarise and paraphrase texts using complex and compound sentences
• Understand and synthesise spoken and written input
• Produce cohesive written work on relevant topics using appropriate academic vocabulary
• Read extensively and critically on general and academic topics

Level 3

• Demonstrate understanding of a variety of spoken discourse.
• Display critical thinking of academic topics through speech and writing.
• Derive meaning of specific details from different types of discourse.
• Produce academic essays, following Australian university conventions.
• Read academic texts, using appropriate reading techniques.

 

 

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article