เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
 

โรงเรียนเอกชน Dimensions High School เหมาะกับนักเรียนไทยที่กำลังหาโรงเรียนที่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ในระดับประถมฯ 2-5 และมัธยมฯ 1-3 ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรประถมฯและมัธยมฯ ภาคปกติด้วย เผื่อไว้รองรับกรณีนักเรียนไทยไปเรียนกวดวิชาสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์แล้ว แต่สอบไม่ติด จะได้มีที่เรียนประถมฯและมัธยมฯต่อไปได้ และที่สำคัญต้องเป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมฯและมัธยมฯที่ราคาค่าเรียนไม่แพงจนเกินไป

 
 

เกี่ยวกับ Dimensions High School

Dimensions High School เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมฯมัธยมฯ และยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับ ป.2 – ป.5 และ ม.1 – ม.3 ด้วย ถือว่าเป็นแผนกหนึ่งของ Dimensions International College กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1980 (พ.ศ.2523) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาเอกชนดังกล่าวได้ขยายออกเป็น 4 แผนกด้วยกันคือ

1. School of Language : เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและจีน

2. Dimensions High School : เป็นโรงเรียนประถมฯและมัธยมฯ

3. School of Hospitality : เป็นโรงเรียนด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

4. School of Higher Education: เป็นวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.โท

 
 

หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆที่นักเรียนไทยและต่างชาติให้ความสนใจที่จะเรียนต่อ ดังนั้นโรงเรียน Dimensions High School จึงเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในระดับประถมฯ 2-5 และมัธยมฯ 1-3 ด้วย 

 

เรียนเต็มวัน เน้นความเข้มข้น

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล เป็นหลักสูตรเรียนเข้มข้น เพราะเป็นการเรียนเต็มวัน (full day) เรียนวันละ 6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน 2 วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้สอบ ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

 

หลักสูตรประถมฯและมัธยมฯภาคปกติ

จุดเด่นของโรงเรียน Dimensions High School คือนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล หากปรากฏว่าต่อมาสอบไม่ติด นักเรียนก็สามารถลงเรียนต่อระดับประถมฯและมัธยมฯภาคปกติที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อได้เลย ไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่มีที่เรียนต่อ 

 
 

หลักสูตรประถมฯ

Dimensions High School เลือกใช้หลักสูตรประถมฯของ Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์ (เริ่มเรียน ป.3) , สังคมศึกษา , ศิลปะ และพละ ใช้เวลาเรียนระดับประถมฯ 6 ปี 

 

หลักสูตรมัธยมฯ

ยังคงเลือกใช้หลักสูตร Cambridge IGCSE ซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมฯของประเทศอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1 – ม.4 .ใช้เวลาเรียน 4 ปี จากนั้นนักเรียนจะขึ้นไปเรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษาปี 1 – ปี 2  ซึ่งเป็นการเรียนมัธยมฯปลาย 2 ปีสุดท้ายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (คล้าย ม.5-6 ของไทย) โดยโรงเรียนใช้หลักสูตร Cambridge International A Level หลักสูตรมัธยมฯปลายของระบบอังกฤษ รวมระยะเวลาเรียนระดับมัธยมฯทั้งหมด 6 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

 

ใบประกาศนียบัตร ยื่นเรียนต่อได้ทั่วโลก

นักเรียนที่เรียนระบบนี้ หลังจากเรียนจบ ม.4 แล้ว นักเรียนจะเข้าสอบ Cambridge IGCSE ซึ่งผลสอบและใบประกาศนียบัตรจากการสอบดังกล่าว สามารถนำไปยื่นเรียนต่อเกรด 11 (ม.5) หรือเทียบเท่าในโรงเรียนมัธยมฯทั่วโลก ในขณะเดียวกัน นักเรียนที่เรียนต่อหลักสูตร Cambridge International A Level ซึ่งใช้เวลาเรียน 2 ปี หลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียนจะเข้าสอบ Cambridge International A Level ซึ่งผลสอบและใบประกาศนียบัตรจากการสอบดังกล่าว สามารถนำไปยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เช่นกัน

 
 
 

ใบประกาศนียบัตรมัธยมฯ Cambridge

การสอบ Cambridge IGCSE และ Cambridge International A Level เป็นการสอบส่วนกลาง จัดสอบโดย Cambridge International Examination หรือ CIE ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบจากประเทศอังกฤษจัดสอบให้กับโรงเรียนมัธยมฯที่ใช้ระบบอังกฤษทั่วโลก จึงที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ดังนั้นผลสอบและใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดย CIE จึงเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนมัธยมฯและมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

 
 

ค่าเรียน

จุดเด่นอีกประการของ Dimensions High School คือ ค่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไปนัก หากเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์ซึ่งค่าเรียนของโรงเรียนเหล่านี้อยู่ระหว่าง 450,000-1,000,000 บาทต่อปี สำหรับค่าเรียนหลักสูตรต่างๆของ Dimensions High School มีดังนี้

 

หลักสูตร

 

ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อปี

เหรียญสิงคโปร์

 

ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อปี

คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท

 

เตรียมสอบเข้า ร.ร.รัฐบาลสิงคโปร์ ระดับ ป.2-ป.5 และ

ม.1-ม.3 ระยะเวลา 6 เดือน

 

S$9,191.30

 

230,000 บาทโดยประมาณ

 

ประถมศึกษา 1-6

 

S$15,098.77

 

377,500 บาทโดยประมาณ

 

มัธยมศึกษา 1-4 (IGCSE)

 

S$15,162.97

 

379,100 บาทโดยประมาณ

 

เตรียมอุดมศึกษา 1-2 (A Level)

 

S$18,093.70

 

452,340 บาทโดยประมาณ

 

ค่าโฮมสเตย์

อยู่ระหว่าง 1,400-1,600 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน หรือประมาณ X 25 บาท = 35,000-40,000 บาทต่อคนต่อเดือน ราคานี้ได้รวมค่าห้องพักปรับอากาศห้องนอนรวม ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร (2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด) ค่าแม่บ้านซักผ้า ค่าแม่บ้านรีดผ้า ค่า wifi ในที่พัก และค่าเป็นผู้ปกครองให้เรียบร้อยแล้ว

 
 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

ได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ตามช่องทางดังนี้

Tel        :           085 932 9081

Line      :           riansingapore

Email    :           course@riansingapore.com

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article