ศึกษาต่อมัธยมสิงคโปร์ โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ AEIS - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
 
 บทความนี้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อมัธยมฯในสิงคโปร์" โดยเนื้อหาจะเจาะจงไปที่การเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ รวมถึงเรื่องการสอบ "AEIS" โดยเฉพาะ ซึ่ง เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ได้คัดเลือกข้อมูลสำคัญๆที่นักเรียนไทยและผู้ปกครองควรทราบ

 
 

[1]  ระบบมัธยมศึกษาของสิงคโปร์

 

 

หลังจากนักเรียนสิงคโปร์เรียนจบ ป.6 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการศึกษาระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์แล้ว ลำดับต่อไป นักเรียนสิงคโปร์ก็จะขึ้นไปเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) โดยในระดับนี้ นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี เหตุที่นักเรียนแต่ละคนใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน เพราะ สิงคโปร์ แบ่งการเรียนระดับมัธยมศึกษาออกเป็น 2 หลักสูตรตามความสามารถของนักเรียน

 

หลักสูตรแรกเรียกว่า หลักสูตร Express Course เรียน ม.1-ม.4 ใช้เวลาเรียน 4 ปี เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบ PSLE อยู่ในเกณฑ์ดี

 

หลักสูตรสองเรียกว่า หลักสูตร Normal Course เรียน ม.1-ม.5 ใช้เวลาเรียน 5 ปี เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบ PSLE อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รัฐบาลสิงคโปร์เลยให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียนมัธยมฯเพิ่มอีก 1 ปี    

 

PSLE ย่อมาจาก Primary School Leaving Examination เป็นการสอบจบระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ กล่าวคือหลังจากนักเรียนสิงคโปร์เรียนจบ ป.6 แล้ว นักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะต้องเข้าสอบ PSLE ซึ่งเป็นการสอบส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศ หากสอบผ่าน ก็ได้ขึ้นไปเรียน ม.1 หากสอบไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ำ ป.6 กรณีสอบผ่าน ผลสอบยังมีผลต่อการได้เรียนหลักสูตร Express / หลักสูตร Normal ด้วย

      

[2]  โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

 

โรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ (Government School) ในระดับมัธยมฯ มีประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ จัดว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนที่นักเรียนและผู้ปกครองไทยให้ความสนใจมากสุด  

 

 [3] มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมฯของสิงคโปร์

 

หลายท่านคงทราบข่าวแล้วว่า กลุ่มนักเรียนสิงคโปร์อายุ 15 ปี (ระดับชั้น ม.3-ม.4) ได้คะแนนประเมินผลทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่าน สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก จากนักเรียนชาติต่างๆ 72 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือเรียกสั้นๆว่า PISA ปี 2015 ซึ่งเป็นปีล่าสุด จัดโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development หรือ OECD

 

ผลการประเมินดังกล่าว เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมฯของสิงคโปร์ได้ก้าวมาสู่แถวหน้าของโลกแล้ว ดังนั้นการมาเรียนต่อระดับมัธยมฯที่สิงคโปร์ จึงนับเป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง โดยผ่านระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงอย่างสิงคโปร์

 

อีกทั้งข้อมูลดังกล่าว ยังเป็นการให้นักเรียนไทยได้ตระหนักว่า จะต้องเตรียมตัวด้านวิชาการของตนเองให้พร้อมที่สุด ก่อนมาเรียนที่สิงคโปร์ เพื่อลดช่องว่างระหว่างมาตรฐานของนักเรียนไทยกับระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ไม่ให้ห่างกันมากนักจนทำให้เรียนไม่ไหว เรียนไม่ทัน

 

 
 

[4]  ภาษาอังกฤษ

 

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ถูกถามบ่อยว่า โรงเรียนระดับมัธยมฯที่สิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลางในการสอนในห้องเรียน คำตอบคือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในห้องเรียน ทุกวิชาใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหมด ยกเว้นวิชาภาษาแม่ (Mother Tongue) ดังนั้นนักเรียนไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับที่สามารถเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ จะทำให้การเรียนในระบบสิงคโปร์ง่ายขึ้น

 

[5]  ค่าเรียน

 

ค่าเรียนของโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมฯ มีหลายอัตราทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของนักเรียน เช่น ค่าเรียนสำหรับนักเรียนสิงคโปร์ = 2,400 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 60,000 บาทต่อปีโดยประมาณ) ซึ่งถือว่าถูกมาก

 

ในขณะที่ค่าเรียนสำหรับนักเรียนไทย จะใช้อัตราค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งอัตราค่าเรียนในปีการศึกษา 2017 = 7,200 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 180,000 บาทต่อปีโดยประมาณ)

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนไทย ค่าใช้จ่ายไม่ได้มีแค่ค่าเรียนเท่านั้น แต่ยังมีค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พัก, ค่าน้ำไฟ, ค่าอาหาร, ค่าซักผ้า, ค่ารีดผ้า, ค่าเดินทาง, ค่าหนังสือ, ค่าชุดนักเรียน, ค่าอินเตอร์เนต, ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว ซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่สุด โดยเฉลี่ยนักเรียนไทยที่ไปเรียนระดับมัธยมฯที่สิงคโปร์ ใช้กันประมาณ 22,000-24,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 550,000-600,000 บาทต่อปีโดยประมาณ)

 

สรุปแล้ว ค่าเรียนรวมกับค่าครองชีพระหว่างการเรียนโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมฯ 1-3 ของสิงคโปร์ นักเรียนไทยควรเตรียมงบประมาณทั้งหมดราว 730,000780,000 บาทต่อปี

 

[6]  การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

 

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้กำหนดว่า นักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมฯ จะต้องสมัครสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Student) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

 

[7]  การสอบ AEIS

 

การสอบ AEIS เป็นการสอบส่วนกลาง จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่างชาติ ตามมาตรฐานข้อสอบของสิงคโปร์ เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ มีพื้นฐานวิชาการดีเพียงพอ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันกัน

 

นอกจากนี้ การสอบดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนต่างชาติด้วย กล่าวคือ หากนักเรียนทำผลงานสอบได้ดีจนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะจัดหาโรงเรียนในสังกัดให้เรียนด้วย นักเรียนต่างชาติไม่ต้องวิ่งรอกหาโรงเรียนด้วยตนเองเหมือนในอดีต

 

 
 

7.  เรื่องสำคัญที่ต้องทราบเกี่ยวกับการสอบ AEIS

     +  จะเปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี

     +  ในระดับมัธยมศึกษา จะเปิดรับสมัครสอบเข้าในระดับ ม.1-ม.3 เท่านั้น ไม่รับสมัครระดับ ม.4-ม.5

     +  ค่าสมัครสอบ 672 เหรียญสิงคโปร์ (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 16,800 บาทโดยประมาณ)

     +  สมัครสอบด้วยตนเอง โดยสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซด์กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์    

     +  กำหนดวันสอบประมาณปลายกันยายน ต้นเดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยสอบที่ประเทศสิงคโปร์

     +  สอบ 2 วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ใช้เวลาสอบเพียง 1 วันเท่านั้น

     +  ประกาศผลสอบประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี

     +  หากสอบผ่าน กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ จะเลือกโรงเรียนในสังกัดให้เรียนโดยแจ้งในวันประกาศผลสอบ

     +  นักเรียนที่สอบผ่าน จะได้เริ่มเรียนต้นเดือนมกราคมในปีถัดไป

     +  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่    

 

 

 

[8]  กรณีสอบ AEIS ไม่ผ่าน

 

ในวันประกาศผลสอบ AEIS ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนธันวาคมของแต่ละปี หากนักเรียนคนใดสอบไม่ผ่าน นักเรียนจะมีทางเลือก 2 ทางเลือกหลักๆดังนี้

 

     +  สมัครเรียนกับโรงเรียนเอกชนของสิงคโปร์

     +  สมัครสอบ S-AEIS

 

[9] สอบ S-AEIS

 

S-AEIS (Supplementary Admissions Exercise for International Student) เป็นการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ อีกรอบหนึ่ง ปกติจัดสอบช่วงปลายกุมภาพันธ์ของแต่ละปี สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาสอบ S-AEIS ก็คือกลุ่มนักเรียนที่สอบ AEIS ไม่ผ่าน แล้วต้องการลองสอบแก้ตัวอีกครั้ง เงื่อนไขการสอบก็เหมือนการสอบ AEIS ทุกประการ แต่แตกต่างกันที่ การสอบ S-AEIS จะรับสมัครสอบเข้า ม.1-ม.2 เท่านั้น ในขณะที่ AEIS จะรับสมัครสอบเข้า ม.1-ม.3

 

[10] การเตรียมตัวเพื่อสอบ AEIS

 

การสอบ AEIS ให้ผ่านเพื่อจะได้ที่นั่งเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ตามความเห็นของนักเรียนไทยที่เคยไปสอบมา ทำให้แต่ละปี คนที่ผิดหวังในการสอบจึงมีมากกว่าคนที่สมหวัง

 

ทำให้ปัจจุบัน บรรดาสถาบันกวดวิชาเอกชนในสิงคโปร์ จึงเปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ AEIS ระดับ ม.1-ม.3 ให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้า โดยจะติววิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ 2 วิชาที่ใช้สอบเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะติวกันเข้มข้นเรียนกันทั้งวัน วันละ 6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ หยุดพักสมองกันวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียนของหลักสูตรประมาณ 5-6 เดือนก่อนสอบ

 

 
 

[11] ราคาค่าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ AEIS

 

 

ยกตัวอย่างที่ สถาบันเอสเอสทีซี (SSTC Institute) ซึ่งเป็นอีก 1 ในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ที่มีจุดแข็งในหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS โดยหลักสูตรดังกล่าว จะเรียนเข้มข้น 6 ชั่วโมงต่อวัน วันจันทร์-ศุกร์ ระยะเวลา 25 สัปดาห์

 

ค่าสมัครและค่าเรียนหลักสูตรนี้ที่สถาบันเอสเอสทีซี ตลอดระยะเวลา 25 สัปดาห์ = 8,473.39 เหรียญสิงคโปร์ (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 211,835 บาทโดยประมาณ)

 

นอกจากค่าเรียนแล้ว นักเรียนไทยต้องเตรียมค่าครองชีพระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ 25 สัปดาห์ เช่น ค่าที่พัก, ค่าน้ำไฟ, ค่าอาหาร, ค่าซักผ้า, ค่ารีดผ้า, ค่าเดินทาง, ค่าอินเตอร์เนต, ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว เท่าที่สำรวจนักเรียนไทย โดยเฉลี่ยใช้กันประมาณคนละ 11,500 เหรียญสิงคโปร์ (คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 287,500 บาทโดยประมาณ)  

 

รวมค่าเรียนและค่าครองชีพระหว่างเรียนหลักสูตรนี้ที่สิงคโปร์ ระยะเวลา 6 เดือน นักเรียนไทยควรเตรียมงบประมาณไว้สัก 500,000 บาทโดยประมาณ

 

รายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิกที่นี่

 

 

 

 
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย 

เฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article