บทนำโรงเรียน Canadian International School Singapore
dot
dot


บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article

 

 
 

เกี่ยวกับโรงเรียน Canadian International School Singapore (CIS)

 

มาทำความรู้จักกับโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน สิงคโปร์ หรือเรียกย่อๆว่า CIS ซี่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ โดยผ่านภาพถ่ายของโรงเรียนและภาพถ่ายที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมา

 
 
 

แนวทางการเรียนการสอนแบบ STEAM EDUCATION กับ CIS

 

STEAM Education เป็นแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการศึกษาแบบ STEM Education สำหรับคำว่า “STEM” เป็นตัวย่อของคำว่า Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งนักการศึกษาจะพัฒนา 4 วิชาหลักให้กับนักเรียน 

 

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article