ตารางงานสัมมนาเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์
dot
dot


ตารางงานสัมมนาเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์ article

 

ตารางงานสัมมนาเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์

 

สัมมนาเรียนต่อมัธยมฯที่ St. Francis Methodist สิงคโปร์

กำหนดวัน

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนที่เปิดสัมมนา

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ หรือ SFMS

ข้อมูลโดยย่อของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางของสิงคโปร์ที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50 ปี เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรสิงคโปร์เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

ปัจจุบันนอกจากโรงเรียนจะเปิดสอนหลักสูตรสิงคโปร์แล้ว ยังได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาอื่นๆด้วย เช่น หลักสูตรอังกฤษ และหลักสูตรออสเตรเลีย เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้ เรียนได้ทันตามศักยภาพของตนเอง

จากการที่มีหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรจากต่างประเทศ ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เป็นโรงเรียนเอกชนสิงคโปร์กึ่งโรงเรียนนานาชาติ แต่มีค่าเรียนถูกว่าโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์

โรงเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนแบบใด

1. นักเรียนที่มีความเชื่อว่า ไม่มีหลักสูตรใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่า ซึ่งการที่โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรมัธยมฯมากกว่า 1 หลักสูตรให้เลือก จึงตอบโจทย์ต่อนักเรียนกลุ่มนี้ เพราะบางหลักสูตรให้น้ำหนักไปทางวิชาการในแบบเข้มข้น บางหลักสูตรให้น้ำหนักวิชาการและการเรียนผ่านกิจกรรมอย่างละครึ่ง

2. นักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง และต้องการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานให้พร้อมก่อนเรียนระดับมัธยมฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเรียนมัธยมฯเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ซึ่งโรงเรียนนี้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนก่อนเรียนมัธยมฯด้วย

นักเรียนจะได้อะไรจากงานสัมมนานี้

1. ข้อดีและข้อเสียของหลักสูตรสิงคโปร์ หลักสูตรอังกฤษ และหลักสูตรออสเตรเลีย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกหลักสูตรที่ตรงกับลักษณะการเรียนของตนเอง

2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนไปเรียนมัธยมฯเรียนกันอย่างไร

3. ที่พักของนักเรียนไทยระหว่างพักกับหอพักนักเรียนกับโฮมสเตย์ อยู่กันอย่างไร 4. ค่าเรียนและค่าที่พักต่อปี ต้องเตรียมไว้เท่าไร

เวลาสัมมนา

13.30-16.00 น.

สถานที่จัดงาน

ชั้น 11 อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE INNOVATION  ติดกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

สำรองที่นั่งสัมมนา

การเข้าฟังสัมมนานี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ปกครองและนักเรียนท่านใดสนใจเข้าฟังสัมมนา กรุณาติดต่อของจองที่นั่งตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

โทร 085 932 9081

Line ID : riansingapore

Email : course@riansingapore.com

 

สัมมนาเรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School (HCIS)

 

กำหนดวัน

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนที่เปิดสัมมนา

โรงเรียนนานาชาติฮวาชอง หรือ HCIS

ข้อมูลโดยย่อของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนนานาชาติในกำกับดูแลของสถาบันฮวาชอง (Hwa Chong Institution) หรือ HCI ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดังระดับ Top ของสิงคโปร์ มีชื่อเสียงในแง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นแหล่งรวมนักเรียนระดับหัวกะทิของสิงคโปร์

โดยปกติการเข้าเรียนต่อที่สถาบันฮวาชองเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติ แต่การที่สถาบันฮวาชองเปิดแผนกโรงเรียนนานาชาติขึ้นมา ทำให้นักเรียนต่างชาติมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลมาตรฐานโดยสถาบันฮวาชองมากขึ้น

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ จะต้องอยู่หอพักนักเรียนประจำภายในโรงเรียนทุกคน

โรงเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนแบบใด

1. นักเรียนที่ต้องการเรียนในโรงเรียนมาตรฐานระดับ Top ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติฮวาชอง นักเรียนจะได้เรียนในมาตรฐานของฮวาชองด้วย

2. นักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง และต้องการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานให้แน่นๆก่อนเรียนระดับมัธยมฯ เพื่อช่วยให้การเรียนมัธยมฯเป็นไปอย่างราบรื่น

3. นักเรียนที่ต้องการอยู่ในระบบโรงเรียนประจำเพื่อฝึกวินัย ความรับผิดชอบ การพึ่งพาตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้มีหอพักประจำภายในโรงเรียน

นักเรียนจะได้อะไรจากงานสัมมนานี้

1. การเรียนแบบวัฒนธรรมฮวาชอง เรียนกันอย่างไร

2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของฮวาชองก่อนไปเรียนมัธยมฯช่วยนักเรียนไทยอย่างไรอย่างไร

3. ชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนในหอพักประจำของฮวาชองอยู่กันอย่างไร

4. ค่าเรียนและค่าที่พักต่อปี ต้องเตรียมไว้เท่าไร

ระยะเวลาสัมมนา

13.30-16.00 น.

สถานที่จัดงาน

ชั้น 11 อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE INNOVATION ติดกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

สำรองที่นั่งสัมมนา

การเข้าฟังสัมมนานี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ปกครองและนักเรียนท่านใดสนใจเข้าฟังสัมมนา กรุณาติดต่อของจองที่นั่งตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

โทร 085 932 9081

Line ID : riansingapore

Email : course@riansingapore.com

 
 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article