การเลือกสถาบันการศึกษา
dot
dot


การเลือกสถาบันการศึกษา article

 

Edutrust & Singapore Education Institutions 

การเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์

ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสิงคโปร์  ควรแน่ใจเสียก่อนว่า สถาบันการศึกษานั้นๆเป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนไทยจะได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และใบประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่จะได้รับนั้นเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย

 

สถาบันการศึกษาของรัฐ  : 

 เนื่องจากสถาบันการศึกษาของรัฐ เช่น โรงเรียนประถมฯ , โรงเรียนมัธยมฯ , จูเนียร์ คอลเลจ , โพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์โดยตรงอยู่แล้ว  ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องการได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้มาตรฐาน จึงไม่มี   แต่ปัญหาของการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐสำหรับนักเรียนไทย จะอยู่ที่ความยากในการได้ที่นั่งเรียนมากกว่า เพราะมีการแข่งขันในการเข้าเรียนสูงมาก

 

สถาบันการศึกษาของเอกชน  : 

หากนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อในสถาบันการศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ , เรียนกวดวิชา , เรียนประถม, เรียนมัธยมฯ , เรียนปริญญาตรี , เรียนปริญญาโท จะต้องเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้ตราสัญลักษณ์อีดูทรัสต์ (Edu Trust) เท่านั้น

ทั้งนี้สภาการศึกษาเอกชน (Council for Private Education) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ได้กำหนดไว้ว่า เฉพาะสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้ตราสัญลักษณ์นี้เท่านั้น จึงจะสามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้

การที่สถาบันการศึกษาเอกชนจะได้ตราสัญลักษณ์นี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสภาการศึกษาเอกชนเสียก่อน หากสถาบันการศึกษาเอกชนรายใด ไม่ได้ตราสัญลักษณ์อีดูทรัสต์ นอกจากจะไม่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้แล้ว นักเรียนต่างชาติที่ไปสมัครเรียนกับสถาบันเอกชนดังกล่าว เวลาไปขอ Student Pass หรือวีซ่านักเรียน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ในฐานะหน่วยงานที่ออก Student Pass ก็จะไม่รับพิจารณาการขอ Student Pass อีกด้วย

โครงการอีดูทรัสต์ ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2009 โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ พร้อมๆกับการกำจัดสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความน่าเชื่อถือ หรือเข้าข่ายหลอกลวง ให้พ้นไปจากภาคการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงด้านการศึกษาของประเทศให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลต่อไป    

 
 
 

 
เข้าใจสิงคโปร์ ก่อนมาเรียนที่สิงคโปร์

ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ article
ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ article
ทำไมต้องรู้ภาษาอังกฤษ article
ทำไมควรรู้ภาษาจีนกลาง article
Singlish article