ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับเรียนต่อสิงคโปร์-เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อสิงคโปร์

  

 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อสิงคโปร์ 
 
 นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไร ? การไปเรียนต่อสิงคโปร์นั้น นอกจากค่าเรียนซึ่งเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่แล้ว ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ด้วย การได้ทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยของนักเรียนไทย จะช่วยให้นักเรียนไทยและผู้ปกครองสามารถวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้องว่าจะต้องใช้กันเท่าไรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการตั้งงบประมาณครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย จะทำให้การดำเนินชีวิตของนักเรียนไทยระหว่างเรียนที่สิงคโปร์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

 

 
 

 ค่าใช้จ่ายรายเดือนประกอบด้วยอะไรบ้าง

·         ค่าที่พัก

·         ค่าน้ำไฟ

·         ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน

·         ค่าเดินทาง เช่น ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า

·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ซื้อขนม ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และของใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
 

 ค่าใช้จ่ายรายเดือนแบ่งตามกลุ่มนักเรียน

ในที่นี่จะขอแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนไทยระดับประถมฯ-มัธยมฯ และกลุ่มนักเรียนไทยระดับปริญญาตรี-โท 

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณการของกลุ่มนักเรียนไทยระดับประถมฯ-มัธยมฯ

รายการค่าใช้จ่าย
เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน
หมายเหตุ
ค่าที่พัก
$1,500-$1,800

เนื่องจากนักเรียนไทยระดับนี้ ยังต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลชีวิตประจำวันอยู่ จึงมักเลือกที่พักที่มีบริการห้องพักพร้อมน้ำไฟ อาหาร (2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด) แม่บ้านซักผ้า แม่บ้านรีดผ้า WIFI ในบ้านพักและมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ ราคาที่พักประเภทนี้จึงค่อนข้างสูง เพราะรวมบริการที่จำเป็นสำหรับนักเรียนแล้ว

ค่าน้ำไฟ
-
ค่าน้ำค่าไฟได้คิดรวมกับค่าที่พักไปแล้ว
ค่าอาหาร
$100

เป็นค่าอาหารสำหรับซื้อทานอาหารกลางวันในโรงเรียน ส่วนค่าอาหารมื้ออื่นๆ ได้รวมกับค่าที่พักไว้แล้ว สามารถทานกับที่พักได้เลย

ค่าเดินทาง
$120
 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
$100
 
รวม
$1,820-$2,120
 

คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท

45,500-53,000 บาท

 
 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณการของกลุ่มนักเรียนไทยระดับปริญญาตรี-โท

รายการค่าใช้จ่าย

เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน

หมายเหตุ

ค่าที่พัก
$600-$1,000

อ้างอิงจากราคาค่าเช่าห้องพักตามแฟลตและอพาร์ทเมนต์ของรัฐบาล (HDB)

ค่าน้ำไฟ
$50
 
ค่าอาหาร
$450-$500

คำนวณจากการซื้ออาหารจานเดียว 3 มื้อต่อวัน

ค่าเดินทาง
$120
 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
$150
 
รวม
$1,370-$1,820
 

คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท

34,250-45,500 บาท

 
 
 
 
 
 

 ความสำคัญของการคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน    

การประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน ต้องคำนวณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะจะทำให้นักเรียนตั้งงบประมาณสำหรับชีวิตประจำวันเพียงพอในระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ หรือนักเรียนบางคนเมื่อคำนวณแล้ว ปรากฏว่าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ก็อาจตัดสินใจเลื่อนหรือยุติแผนการเรียนสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งสิ้น

ในทางกลับกัน หากคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นผลจากการคำนวณที่ไม่ครอบคลุมทุกรายการค่าใช้จ่าย หรือการได้ข้อมูลแบบผิดๆ เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สิงคโปร์ถูกมากๆ เพียงเพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนไปเรียนที่สิงคโปร์ ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับนักเรียนในอนาคต เช่น งบประมาณบานปลาย หรือหนักกว่านี้คือการไม่มีงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน